• Célunk a közösségi értékekre nevelő kezdeményezések támogatása, az emberek közötti bizalomra, együttműködésre épülő közösségek életre hívásában, fenntartásában való segítségnyújtás.
  • Célunk a közösségi értékekre nevelő kezdeményezések támogatása, az emberek közötti bizalomra, együttműködésre épülő közösségek életre hívásában, fenntartásában való segítségnyújtás.
  • Célunk, hogy a felnövekő nemzedékek testi és lelki egészségéhez, szellemi fejlődéséhez hozzájárulhassunk.
  • Célunk, hogy kultúránk megőrzéséhez, nemzeti közösségünk összetartozásához és fennmaradásához hozzájárulhassunk.
  • Célunk, hogy a szélesebb értelemben vett emberi közösségek, kultúrák a jövőben is azon örök értékek körül szerveződjenek, melyek inkább összekötik, mintsem szétválasztják őket.
  • Célunk, hogy a rendelkezésünkre álló képességeket és eszközöket fel tudjuk használni olyan egyének, kezdeményezések felkarolására, akik, amelyek segítség nélkül kevesebb eséllyel válhatnának közvetítőivé az általuk hordozott, ugyanakkor valamennyiünk által vallott és képviselt értékeknek.