Gyakran Ismételt Kérdések

Mi a pályázatok beadási határideje?

A pályázatok befogadása folyamatos, nincs beadási határidőhöz kötve.

Mikor és hogyan születik döntés a beadott pályázatokról?

A tárgyhónap végéig beérkezett pályázatokat a kuratórium a következő hónap első keddjén tárgyalja. A kuratórium tagjai első lépésben arról döntenek, hogy a beadott pályázat és pályázó megfelel-e az Alapítványunk céljaiban meghatározottaknak. Amennyiben igen, akkor kapcsolatfelvétel történik a pályázóval, ahol a pályázatban leírtak egyeztetése és a pályázó megismerése történik meg.

Ezt követően születik döntés a támogatásról. A pályázat beadása és a végleges döntés meghozatala között eltelt idő általában nem hosszabb, mint 2 hónap. (folyamatábra)

Mekkora önrésszel kell rendelkezni a pályázónak?

Támogatási gyakorlatunk szerint 10% önrésszel minden pályázónak rendelkezni kellene, különösen indokolt esetben azonban ennél kevesebb önrészt is elfogadunk.

Mit fogadnak el önrésznek?

Önrészként a projektre fordított pénzen kívül saját munkát is vagy más pályázaton nyert összeget is elfogadunk, figyelembe veszünk.

Mekkora lehet egy projekt időtartama?

Ideális esetben a projekt megvalósítására fordított idő nem haladja meg az egy évet, a másfél évet azonban nem lépheti túl.

Kik adhatnak be pályázatot?

 • Magánszemélyek
 • Társadalmi szervezetek (alapítványok, egyesületek)
 • Sport szervezetek
 • Jogi státusszal bíró szervezetek (kft-k, bt-k)

A pályázati támogatások elő vagy utófinanszírozást tesznek lehetővé?

A támogatott pályázatok esetében a szerződés megkötését követően, a projekt ütemének megfelelően történik meg a támogatások kifizetése. Ennek mértéke a megítélt támogatás maximum 95%-a lehet, a fennmaradó 5% támogatás a projekt zárását követően kerül kifizetésre.

Mit tekint a Tiszta Formák Alapítvány érvényes, beérkezett pályázatnak?

A pályázatnak négy dolgot kell tartalmaznia:

 • a pályázó bemutatását, legfeljebb 3 oldal terjedelemben,
 • a projekt tartalmi ismertetését,
 • a projekt költségvetését,
 • és meg kell felelni a formai követelményeknek, mint:
  • kitöltött pályázati adatlap, űrlap,
  • kitöltött, aláírt nyilatkozati lap, űrlap,
  • 60 napnál nem régebbi bírósági igazolás,
  • előző évi mérleg és közhasznúsági jelentés,
  • első pályázat beadásakor a pályázó alapító okiratának másolata.

Melyek a támogatás rendelkezésre bocsátásának feltételei?

 • Aláírt, visszaküldött szerződés.
 • Aláírt, visszaküldött nyilatkozat.
 • A pályázat befejezésekor visszaküldött projekt zárójelentés.

Mikor kerül kizárásra egy pályázó?

 • Amennyiben valótlan adatokat szolgáltatott alapítványunk felé.
 • Amennyiben a formai követelményeknek nem tett eleget.